De val van een kabinet brengt de toekomst van het land echt niet in gevaar. Kabinetten zijn allang geen machtscentra meer: ambtenaren regeren en ministers zijn hun roeptoeters. Het kabinet is enkel de plek waar vertegenwoordigers van de ambtenaren (de ‘bewindslieden’) samenkomen om gesouffleerd door die ambtenaren standpunten uit te wisselen. Het door ambtenaren uitgestippelde beleid wordt ongeacht de politieke samenstelling van een regering uitgevoerd. Het rekeningrijden is daar een mooi voorbeeld van. Uitgedacht onder een CDA minister, uitgewerkt onder de VVD en ingevoerd door de PvdA. Formeel regeert de regering, bijgestaan door een ambtelijk apparaat en gecontroleerd door het parlement, dit wordt ook wel parlementaire democratie genoemd. Dit systeem werkt alleen als iedereen zich aan zijn rol houdt. De ambtenarij en politiek horen volkomen gescheiden te zijn, met eigen carrière paden. Dat is echter niet meer het geval: praktisch alle beter betaalde ambtenarenbaantjes worden partijpolitiek ingevuld. Dat begint met de topambtenaren op de ministeries en eindigt bij politiecommissarissen. Dit geldt ook voor rechters, officieren van justitie, gemeentesecretarissen, burgemeesters, omroepbazen en noem maar op. Oftewel: de ambtenarij wordt door de politiek misbruikt om zichzelf, familie, vrienden en kennissen aan baantjes te helpen. Aan de andere kant zijn alle politici, bijna zonder uitzondering, uit de ambtenarij afkomstig. Het geheel van politiek en ambtenarij loopt naadloos in elkaar over en heeft hetzelfde belang: het garanderen van elkaars baantjes en daarmee gemakkelijke zuignapjes ter grootte van pijpleidingen in de staatskas. Even terzijde: onder ambtenarij versta ik alles wat direct of indirect door de staat in stand wordt gehouden. Dat kan zijn naast de reguliere ambtenaren ook het GAK, de omroepen, NOVIB, IKV, Kamers van Koophandel, alle organisaties die gesubsidieerd worden, gesubsidieerd toneel, asieladvocaten etc. Vakbonden horen hier ook bij: ze vertegenwoordigen enkel maar zo’n 25% van alle werknemers maar worden door de overheid behandeld alsof ze namens 100% optreden. De vakbond is de basis geweest voor menig lucratieve politieke carrière. Andere deelnemers aan de democratie zijn politieke partijen. We hebben er verscheidene maar in werkelijkheid is het 1 partij met wat optische en verbale verschillen zodat het niet echt uitmaakt of men VVD of GL stemt. Men heeft de baantjes allang netjes onderling verdeeld: D66 zit bijvoorbeeld sterk in justitie, GL in buurthuizen, vluchtelingen en milieu, PvdA in de werknemers terwijl de VVD meer in de werkgevers zit. Iedereen is gelukkig en buitenstaanders worden niet getolereerd. Daar kan Janmaat van meepraten: hij had het hele propaganda-apparaat van de staat (de omroepen en linkse pers) tegen. Nederland Mobiel, dat ook buiten het systeem staat en potentieel gevaarlijk voor de machtselite is, gaat hetzelfde lot tegemoet. Men heeft al een prominent gevonden die op zijn achtste een verdachte uitspraak heeft gedaan en daardoor is die partij op zijn minst crypto-racistisch. We zien dus dat politiek en ambtenarij naadloos in elkaar overgaan en dat er ook geen werkelijke tegenstellingen bestaan tussen de verschillende politieke partijen. Kamerleden worden door de partijbonzen aangesteld en zijn volledig daarvan afhankelijk voor hun verdere carrière. Ze vertegenwoordigen daarom niet het belang van de kiezer (waar ze geen boodschap aan hebben), maar van de heersende elite waarvan zij lid zijn. De parlementaire democratie werkt dus gewoon niet. Je zou nog kunnen stellen dat partijleden wellicht enige invloed hebben op wie er prominent wordt in hun partij. Ook dat is niet waar: ik ben enige jaren lid geweest van de VVD. Op alle niveaus zijn kliekjes partijbureaucraten aan de macht die alle benoemingen onderling regelen. Daar kom je niet tussen. De enige band van gewone leden met een partij is de periodieke acceptgiro. Samengevat wil ik stellen dat de overheid een instrument is geworden in de handen van een ambtelijk/politieke elite, die dwars door alle partijen loopt, met het oogmerk om legaal in de staatskas te kunnen graaien. Men heeft de complete staatsmacht tot zijn beschikking: regering, parlement, de belastingdienst, politie en justitie. Men kan iedere denkbare en ondenkbare (rekeningrijden) belasting doordrukken en uitvoeren. Dit graaien wordt vervolgens gedaan via overheidsbanen (waarvan 98% overbodig is, maar dat is een ander verhaal). Het zal eenieder zo langzamerhand wel opgevallen zijn dat ieder probleem en/of onrecht waar dan ook altijd door de overheid opgelost wordt met een geldstroom richting die overheid in de vorm van een boete, belasting of heffing. De overheid als geheel is een kankergezwel waarin iedere politicus een uitzaaiing is en iedere ambtenaar (behalve die 2% die wel nodig zijn) een kankercelletje. De gelijkenis met een kankergezwel is zo treffend omdat die ook overbodig en schadelijk is en daarnaast alle beschikbare hulpbronnen van een lichaam naar zich toetrekt om zichzelf in stand te houden en uit te zaaien. Hopelijk zal de patiënt Nederland tijdig kunnen herstellen voordat dit kankergezwel hem volledig ten gronde richt.

2 REACTIES

 1. Beste Wladimir,

  In grote lijnen ben ik het met je eens.Het is echter een droom dat dit systeem ooit zal veranderen. Je zou bijv. alle uitkeringen kunnen stopzetten en iedere Nederlander bijv. E 500,- p/mnd kunnen overmaken(uitsluitend Ned.paspoort) We kunnen daardoor het gehele ambtelijk apparaat uitdunnen omdat er maar een (electronisch)loket overblijft. Diegene die werkt krijgt een negatieve aanslag van de belasting over die E 500,- Maar wat moet je met al die werkloze ambtenaren ?? Juist ja E 500 netto p/mnd net als alle andere Nederlanders en niet zoals nu een super voorkeur behandeling tov het normale bedrijfsleven met wachtgelden tot 130 % van het laatstgenoten inkomen etc.
  Er komen steeds meer ambtenaren zeker als de werkloosheid stijgt,eenpoliticus laat zich graag afrekenen op het aantal banen dat hij of zij creert zinnig of onzinnig.
  Maar het is een droom en politiek niet haalbaar dus het zal nooit gebeuren. Wat over blijft is vertrekken uit Nederland maar in vrijwel heel Europa zijn Socialisten aan de macht die ook hetzelfde spelletje kennen maar er zijn een paar fiscale mogelijkheden die er niet in Nederland zijn maar het schiet niet op. Ik ben vertrokken uit Nederland naar Spanje,behoudens het klimaat heeft het echter weinig voordelen,hier wordt het ook vol en de huizen zijn ook onbetaalbaar geworden,zeker voor Spanjaarden. Blijven USA,Canada Australie en Nieuw Zeeland
  het laatste land is voor een pensionado het meest aantrekkelijk maar het is zo ver weg zeker als je nog fam.hebt in Holland.
  Dus we leggen ons er maar bij neer dat er voorlopig geen nieuwe Pim opstaat,we drinken een glas etc.
  Maar ik zie de toekomst somber in voor Nederland,we hebben te veel wetgeving waar de”nieuwe” Nederlanders niet mee weten om te gaan en de politiek is te versnipperd om er iets aan te doen,bang om stemmetjes te verliezen een keer in de 4 jaar.
  Straks hebben we veel monden te stoppen die niets bijdragen aan onze economie. Robin Hood komt dus precies op tijd.

  Groet vanuit Mijas Spanje

Comments are closed.