Onze trefpunt-bijeenkomst op 7 april in Rotterdam is weer uitstekend verlopen. Een tachtigtal aanwezigen kon luisteren naar en discussiëren met de sprekers, die ons voldoende stof gaven om in de toekomst over na te denken.

Prof. dr. Bouckaert gaf wegen aan om de toestand zoals beschreven in het boek “1984” van George Orwell te voorkomen. Sommige aanwezigen waren overigens van mening dat we al in die toestand zijn, zij het op een andere wijze. Controle door ‘Big Brother’ meer via de computer dan via de televisie. Het feit dat men het Libertarisme in de linkse schimp-literatuur steeds meer tegenkomt, is een bewijs dat men bang voor ons gaat worden en een bewijs van ons succes.

Mr. M. Van Notten gaf ons een overzicht over de behaalde resultaten bij het stichten van D of T of E-zônes. De tegenstand voor het komen van vrije zones met minder regulatie komt niet alleen van de overheid, maar ook van veel ondernemers die bang zijn voor concurrentie of voor het verlies van subsidies. Hij stelde dan ook voor dat het V.N.O. zijn naam zou wijzigen in V.G.O.: Vereniging van Gesubsidieerde Ondernemers.

Dr. F. Van Dun kreeg veel lof toegezwaaid voor zijn geweldige boek “Het Fundamenteel Rechtsbeginsel’! Hij bracht ook op 7 april weer enkele zeer fundamentele punten naar voren waarover echt niet alle libertariërs het al eens waren (of het helemaal begrepen!). Heel duidelijk werd het verschil tussen ‘privatiseren’ en ‘liberaliseren’. Privatisering waarbij het overheidsmonopolie gewoon als monopolie overgaat op een privé-persoon of onderneming, is niet wat wij willen. Wij willen ‘liberalisering’, vrijmaking. Over het eigendomsrecht in het algemeen en over eigendom van grond ontspon zich een hevige discussie. De vraag of eenmaal verworven eigendom ook eeuwig jouw eigendom blijft, werd niet opgelost. Jammer dat we niet meer tijd hadden om erover te discussiëren. Dit zal nu bij volgende bijeenkomsten moeten gebeuren.

Duidelijk werd wel weer dat het Libertarisme geen 100% panklare oplossing geeft voor alle facetten van de samenleving. (De huidige maatschappij overigens ook niet, want onze ‘overheden’ werken constant aan het oplossen van problemen.) Wel zijn libertariërs het duidelijk eens over de basisprincipes. De uitwerking in de vrije maatschappij zal waarschijnlijk toch stap voor stap gebeuren. En bij elke stap leren we weer meer.