De heer L. van Stekelenburg hield een inleiding over de Derde Wereld Problematiek.

In de discussie werd diep op deze problematiek ingegaan. Er kwamen diverse vragen naar voren zoals: Is ontwikkelingshulp eigenlijk wel gewenst? Vrij algemeen meende men dat dat zeker niet het geval is met de ontwikkelingshulp zoals die nu door de diverse regeringen wordt gegeven. Er werden voorbeelden gegeven van slechte gang van zaken bij de huidige ontwikkelingshulp. Tevens bleek dat deze hulp zelfs tot groter leed kan leiden. Er werd echter vooral aandacht besteed aan alternatieven. Er werden voorbeelden gegeven van manieren die in de praktijk hun waarde al bewezen hadden en die duidelijk aantoonden hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Verder bleek dat men er niet van overtuigd was dat de belangen van de Derde Wereld tegenstrijdig zijn aan de belangen van het Westen.

Het zal uiteraard voor libertariërs duidelijk zijn dat geen enkele overheid geld van zijn eigen burgers mag afnemen, laat staan dat dan aan de overheid van een ander land geven.

Een belangrijk punt werd nog belicht over de hypocritie van de huidige ontwikkelingshulp waarbij men tegelijkertijd de grens dicht houdt voor personen uit ontwikkelingslanden die hier willen komen werken/wonen.