Van 13 tot 19 augustus ontmoetten zo’n 160 Libertariërs elkaar in het sfeervolle Royal Holloway College, dicht bij Londen. Zij kwamen uit alle windstreken; Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Australië en uit veel Europese landen. Uit Nederland en België namen een 20-tal personen deel.

De lezingen werden gehouden in de prachtige “picture gallery”, waarvan de wanden vol hingen met de mooiste schilderijen. Er waren een groot aantal bekende libertarische sprekers die we thans niet allemaal zullen opnoemen, maar waarop we in de komende Vrijbrieven wel op terug hopen te komen. We tippen in dit artikel slechts enkele van de hoogtepunten aan.

Er was Prof.dr. John Hospers. Hij was de eerste kandidaat van de Amerikaanse Libertarische Partij voor President van de Verenigde Staten. Dat was voor de verkiezingen in 1972.

John Hospers hield een gloedvolle rede, waarvoor hij dan ook een staande ovatie kreeg. Uitgaande van de revolutie van 1776, waarin de Amerikanen zich vrij maakten van vreemde onderdrukking, beschouwde hij het verloop van de geschiedenis van de vrijheid tot en met 1984, en gaf zijn verwachting voor de toekomst.

1984 van Orwell kwam gedeeltelijk tot stand. Wat ook thans dreigt te gebeuren in de “Brave new World” van Huxley, en het is zaak om zeer waakzaam te blijven. Maar we zitten nu eenmaal opgescheept met regeringen en we kunnen ze niet “weg wensen”. En toch zijn we nu in 1984 in een goede uitgangspositie gekomen om onze Vrijheid weer terug te krijgen. Er is meer literatuur over Vrijheid dan ooit te voren. Iedereen die het wil zien kan de gevolgen en de ellende van het socialisme en communisme zien. De grond is vruchtbaar voor de Vrijheid. Wij moeten doorgaan met zaaien en zullen dan straks kunnen oogsten.

Een ander hoogtepunt was de toespraak van dr. Walter Williams. Hij is professor aan de George Mason University, en de schrijver van het boek “The State Against Blacks”. Hij toont daarin aan hoe de staat door al zijn geregel in feite tegengesteld werkt aan de belangen van minderheidsgroepen. Hij is zelf een neger en heeft veel van de narigheden die de staat veroorzaakt (met goede bedoelingen?) aan den lijve ondervonden. Zijn boek is het lezen meer dan waard. Er waren ook een aantal sprekers die bij de bezoekers van de conventie in Brussel wel bekend zijn, waaronder Peter Breggin, Camille Castorina, Chris Tame en Arthur Seldon.

Heel belangrijk was de presentatie van Leon Louw uit Zuid-Afrika. Hij vertelde ons over de ontwikkelingen in de Ciskei. De Ciskei is een zwarte staat waarvoor Leon Louw heeft meegewerkt aan een nieuwe grondwet. Dit betekent dat met ingang van l september a.s. de Ciskei praktisch een vrije (libertarische) staat wordt. Allerlei overheidsregelingen, inclusief de apartheid, worden er afgeschaft! En dat zal weer leiden tot een groot stuk welvaart, men spreekt zelfs over het nieuwe Hong Kong!

Het is heel goed mogelijk dat thans de Libertarian Foundation for Human Assistance (Lifhas) wordt opgericht, en dat die in de Ciskei een eerste project gaat aanpakken. Er wordt b.v. gesproken over een werkplaats voor gehandicapten die winst maken!! Hier zullen we zeker op terugkomen. Heel belangrijk, en misschien het belangrijkste deel van de conventie, was het elkaar ontmoeten. In een bijzonder open, vriendelijke en objectieve sfeer werd het netwerk van de Vrijheid weer hechter en wijder gesponnen. Velen van ons kijken al met verlangen uit naar de Europese Conventie in augustus 1985 in Noorwegen.