Ik verkies geen gewoon mens te zijn. Het is mijn goed recht ongewoon te zijn – als ik daartoe in staat ben.

Ik zoek mogelijkheden – geen zekerheden. Ik wens geen in de watten gelegde burger te zijn, vernederd en afgestompt door de betutteling van de staat.

Ik weiger om uitdaging te ruilen voor een uitkering.

Ik wil vrijheid niet verkwanselen voor weldadigheid, noch mijn waardigheid voor een gift.

Het is mijn erfgoed om voor mezelf te denken en te handelen, de vruchten te kunnen plukken van mijn eigen creaties, en de wereld vrijmoedig in het gezicht te zien en te zeggen: Dit heb IK gedaan.

naar TOM SCHROEDER