Een ieder die zich tot de geletterden rekent zal wel bekend zijn met de roman “1984” van George Orwell. De zin “Big Brother is watching YOU” is zelfs een staande uitdrukking geworden. In de roman beschikt Big Brother, teneinde het volk tegen zichzelf te beschermen, over een uitgebreid televisienet, waarmee hij in elke huiskamer kan kijken door middel van een in een van de wanden geplaatste tv-camera. Zal het in werkelijkheid ooit zover komen?

1984 is nog maar vier jaar van ons verwijderd. Zal het ooit mogelijk zijn een dergelijk netwerk aan te leggen, huiskamer in, huiskamer uit, zonder dat het in de pers bekend wordt, zonder dat het tot verwoede strijd in het parlement komt en zonder dat het tot een algehele volksopstand komt? De meeste lezers zullen geneigd zijn deze vragen ontkennend te beantwoorden. Helaas, ze hebben het mis. Een dergelijk net wordt momenteel met bekwame spoed in grote delen van het land aangelegd zonder dat er een haan naar kraait. Alleen is het wat moeilijk om te bewijzen dat het de bedoeling is van het kabeltelevisienet om te zijner tijd, behalve voor het toevoeren van beelden naar de huiskamer ook te dienen om er beelden vandaan te halen. Maar op het moment dat het definitief bewezen kan worden dat dit de bedoeling is is het te laat. In ieder geval mag als vaststaand worden aangenomen dat het kabeltelevisienet zonder meer geschikt is om er in elke huiskamer een tv-camera op aan te sluiten. De vraag is alleen of het toeval is dat dit mogelijk is, of dat de hele aanleg van kabel-tv de vooropgezette bedoeling heeft de werkzaamheden ten behoeve van Big Brother te maskeren.

Een paar vragen dringen zich intussen met betrekking tot de kabel-tv toch wel op. Waarom is de overheid zo geporteerd voor de aanleg van dit kabelnet? Waarom verschuilen ze zich vaak achter schijnbaar particuliere stichtingen? Waar komt het geld vandaan voor deze gigantische investeringen? Waarom ziet men kans in een paar jaar tijds heel Nederland van een kabelnet te voorzien, terwijl men al vijfendertig jaar geen kans ziet om het telefoon- en telexnet aan de vraag naar aansluitingen te laten voldoen? Waarom al deze inspanningen voor een kabelnet dat door nieuwe technieken als de satelliettelevisie en de glasvezelkabel over een paar jaar waarschijnlijk al weer verouderd is? Waarom moeten de kabels in de huizen per se door de huiskamer lopen, ook als de bewoners ze liever ergens anders hebben?

Wie het weet mag het zeggen. Nog wel.

R.F.A. Vogel