In een reis door de wereld Inju, wordt Tru geconfronteerd met vele samenlevingen. Deze samenlevingen, die antropologisch worden beschreven, verschillen elk aanzienlijk in cultuur, welvaart, technologie en politiek. Deze verschillen zijn zo groot dat het moeilijk in te schatten valt in welke tijd het verhaal speelt.

De compromisloze Tru ontmoet tijdens zijn reis veel tegenstanders, maar ook medestanders van zijn consequente vrijheidsprincipes. Zijn eerste medestandster is Alea, die hij tegenkomt in de buurt van Waterfall Nook, een prachtig plaatsje in de vrije natuur.

Met een groeiend aantal medereizigers wordt Tru onderweg geconfronteerd met vele vormen van ongastvrijheid. Maar Tru en zijn medestanders laten zich hun vrijheid niet ontnemen. Dit leidt tot vele zwaardvechttafferelen à la Floris.

Aan het eind van zijn reis worden de samenlevingen steeds vriendelijker. Een van deze samenlevingen is Wisdomain, waarin een collectivistisch begrip van vrijheid de samenleving bepaalt. De laatste samenleving is een libertarische/ objectivistische minarchie, die op zijn retour is. Hier houdt Tru een speech voor het parlement, waarin hij zijn denkbeelden kort en kernachtig uiteen zet. Door de zakelijkheid van Tru’s speech komt deze op mij lezersvriendelijker over dan Galt’s speech in Rand’s revolutionaire roman Atlas Shrugged.

De taal die de bewoners van Inju spreken is Tuton, een variant op het Engels die efficiënter is dan de schrijftaal van Heinlein, en die de tegenpool is van Orwell’s Newspeak (de overheidstaal in ‘1984’)- A World Inju biedt de lezer niet alleen libertarische ideeën, maar tevens een individualistische kennisleer, gestaltpsychologische therapie, zelfontwikkeling, en veel vrije sex. Het verband tussen sex, vrijheid en dwang is een centraal thema in het boek. Kortom: ’n boek voor de rationale vrijbuiter. Beide boeken zijn te bestellen bij Jan Smid of bij het secretariaat.

Hoewel er nu gefotokopieerde boeken worden ver- kocht, wordt tevens gezocht naar een uitgever.