Een nachtmerrie. Een bloeddorstig wezen landt op mijn gezicht. Het beneemt mij terstond mijn adem. Het verteert mijn neus en probeert naar binnen te kruipen.

Toen Jan Smid uit deze nachtmerrie ontwaakte, had hij direct genoeg stof voor een libertarisch science fiction/future fiction verhaal. In een door gevaarlijke wezens belaagd Amerika grijpt de chaos om zich heen. De autoriteiten grijpen de noodsituatie aan als excuus om van Amerika een politiestaat te maken. Vrijheidsstrijders proberen aan de grip van de overheid te ontkomen.

De hoofdpersoon, Luke Shaft, verdient zijn geld als privé-detective. Niet een privé-detective die partners van jaloerse wederhelften bespioneert, maar een privé-detective die misdaden oplost, misdadigers opspoort en ze genoegdoening laat betalen. Een libertarisch beroep. Het liefdesleven van Luke lijkt op dat van James Bond. Hij is bereid zijn leven te wagen om zijn oorspronkelijke vriendin uit handen van de collectivisten in New York te redden. Samen met een aantal libertarische vrienden waagt hij de poging.

Death Croaks is niet alleen een science-fiction op hoog niveau, maar biedt tevens vele voorbeelden van de libertarische praktijk.