Nauwelijks is de discussie over een mogelijke sociale dienstplicht geluwd of er wordt een volgende aanslag beraamd op de vrijheid van jongeren. Ditmaal: harde aanpak van spijbelen.

Op het Libertarisch Trefpunt van 12 september j.l., werd nog door sommigen gesteld dat spijbelen tegenwoordig nog nauwelijks/niet wordt bestraft. Er zou een “gedoogbeleid” gevoerd worden. De staatssecretaris voor onderwijs (Wallage) heeft echter aan de Tweede Kamer voorgesteld spijbelaars in het voortgezet onderwijs harder aan te pakken.

Dat totalitaire slavernij (gelukkig) nog nauwelijks realiseerbaar is beseft Wallage kennelijk, want niet alle spijbelaars moeten door scholen, aan de gemeente worden doorgegeven. Dan zou het gemeentelijke ambtenarenapparaat overbelast worden! Pas als je 3 dagen achter elkaar spijbelt moetje naam worden doorgegeven.

Eventueel kan via de jeugdrechter een alternatieve(?) straf worden opgelegd.

Deze schoolplicht wordt leerplicht genoemd. Alsof je mensen kunt dwingen tot leren! Als er iets is dat vanuit eigen motivatie, en niet onder dwang, volbracht wordt dan is dat het eigen maken van nieuwe kennis en vaardigheden!

Een discussie over hoe mensen leren en hoe dit (in vrijheid) te bevorderen is, zou principieel en juist zijn. Het is, op zijn zachts gezegd, merkwaardig dat men zegt te willen bevorderen dat jongeren vrijheids- en menslievende, waardevolle en volwaardige mensen worden om vervolgens dan geweld te initiëren om ze in de door de staat gemonopoliseerde “leer”fabrieken te stoppen.

Op het onlangs gehouden Trefpunt hebben de sprekers verschillende onderwerpen m.b.t. jongeren, vrijheid en verantwoordelijkheid behandeld. Deze Vrijbrief bevat de bijdragen van Nico Apeldoorn en Nel van Hulten en geeft verder aandacht aan de discussie rond de militaire dienstplicht en aan boeken die zich met het jongerenthema bezighouden.

Een vrijheidsfilosofie is er immers voor alle mensen, ongeacht ras, sekse, geloof of……leeftijd!