Hieronder volgt een aantal kernachtige citaten uit “Kapitalisme, het onbegrepen ideaal”, Ayn Rand – uitgave Novapres, Laren.

Blz. 27. Waarden worden nu eenmaal niet bepaald door onderlinge goedkeuring, noch door de meerderheid der stemmen.

Blz. 29. Wat economische depressies en massale werkloosheid betreft, deze worden niet veroorzaakt door de vrije markt, maar door ingrijpen in de economie door de overheid.

Blz. 32. in de Sovjet Unie was de bourgeoisie de zondebok; in Nazi Duitsland de joodse bevolking; in Amerika zijn het de zakenlieden.

Blz. 34. wanneer grootindustriëlen fortuin vergaarden in een vrije markt, dan creëerden zij nieuwe rijkdom – zij onttrokken Haar niet aan degenen die haar niet hadden gecreëerd.

Blz. 81. Het is een vrije markt die monopolies onmogelijk maken.

Blz. 88. Het bankstelsel fungeert daarbij als de bewaker der economische stabiliteit.

Blz. 97. Werkloosheid is het onvermijdelijk gevolg van het opdrijven van de lonen boven hun vrije markt peil.

Blz. 102. Het schandalig lage onderwijsniveau dat tegenwoordig in Amerika voorkomt is het voorspelbare gevolg van een door de Staat geleid schoolsysteem.

Blz. 106. in deze zin houdt de progressieve belastingheffing de economische vooruit- gang tegen en leidt tot starheid.

Blz. 155. Het kapitalisme heeft het hoogste levenspeil gecreëerd dat de aarde ooit heeft gehad. Het bewijs is onweerlegbaar. De tegenstelling tussen Oost- en West-Berlijn is hiervan een duidelijke demonstratie, een soort laboratoriumexperiment dat voor iedereen zichtbaar is.

Blz. 184. Een dergelijke “humanitaire” houding is niet gericht tegen het maken van winst, maar tegen de prestatie; ze is niet gericht tegen de rijken, maar tegen de bekwamen.

Blz. 213. Een land met een gemengde economie (vrijheid + staatstoezicht) is een land in verval, een burgeroorlog tussen pressiegroepen die elkaar beroven en verslinden.

Blz. 218. De Verenigde Staten worden niet gehaat om hun gebreken, maar om hun deugden – niet om hum zwakte, maar om hun prestaties – niet om hun falen, maar om hun succes.

Blz. 225. Het kapitalisme gaat te gronde aan het gebrek aan een morele grondslag en aan een ontoereikend filosofisch verweer.

Blz. 238. Een gemengde economie is de heerschappij van pressiegroepen.

Blz. 251. Het gilde-socialisme berooft de getalenteerde jeugd van haar toekomst, door iedereen volgens strenge regels en aan de hand van zijn beroep in een bepaalde kaste onder te brengen.

Blz. 302. Het gilde-socialisme is de heerschappij van, door en voor de middelmatigheid.

Blz. 381. Een particulier mag alles doen, behalve dat wat door de wet verboden is; een regeringsfunctionaris mag niets doen, behalve dat wat door de wet is toegestaan.

Blz. 386. In de geschiedenis van de mensheid is het begrip van de juiste functie van de regering een zeer recente prestatie; het is pas tweehonderd jaar oud en dateert van de Founding Fathers van de Amerikaanse Revolutie.