De idee libertarische activiteiten te ontplooien, anders dan het bijwonen van een lezing of sleutelen aan de theorie, spreekt aan. Op de advertenties komen reacties van buiten het kleine groepje libertarische activisten: zelfs niet-libertariërs reageren. Adverteren blijkt een doelmatige methode met anderen in contact te komen, zelfs met de ‘buitenwereld’.

Op een wat grotere schaal moet een ontwikkeling worden gezien als LIBAS. Op de laatste Eurorep meeting werd de basis gelegd voor deze organisatie die tot doel heeft het libertarisme toe te passen. LIBAS, voorlopig gedacht als stichting, is een Europees samenwerkingsverband van libertarische ondernemers en aspirant-ondernemers. LIBAS entameert het oprichten van werkmaatschappijen. Zij neemt hierin deel en levert zo nodig expertise, hierbij gebruik makend van de sterke assets van de libertaire beweging, het internationale karakter ervan.

Een van de eerste werkmaatschappijen is een internationaal bureau voor technische en promotionele vertalingen op het gebied van de automatisering, voortbouwend op de bestaande activiteiten van Louis van Stekelenburg. Verdere initiatieven worden op korte termijn verwacht. SELCON, de libertarische conventie in Noorwegen (27.7 – 3.8), is een uitstekende gelegenheid ook op dit gebied contacten te leggen. Er is maar een advies te geven: Blijf niet achter, plaats een kleine annonce of neem deel in het grotere businessplan, LIBAS. Vertaal uw persoonlijke maatschappijvisie tot daden.