RECENSIE: ECONOMICS ON TRIAL, Lies, Myths, and Reality door Mark Skousen

“Elk jaar studeren meer dan een miljoen studenten economie. Het is helaas zo dat deze toekomstige zakenlieden, consumenten, investeerders en politieke leiders vaak een foutieve, zo niet gevaarlijke opleiding krijgen” zegt Skousen in zijn inleiding. Veel van de onderwezen principes „zijn eenvoudigweg slechte economie – ze hebben geleid tot enorme inflatie, grote recessies, ernstige werkloosheid, enorme begrotingstekorten, verspillende overheidsuitgaven, hoge belastingen, onverantwoorde con- sumentenuitgaven, crashes van de aandelenmarkten, lage productiviteit en een tekort aan besparingen.”

Skousen toont dat de ongezonde principes, ook nu nog, in de meeste universiteiten worden onderwezen en stelt daar een gezonden juiste theorie tegenover.

Westerse politici en, bureaucraten staan zeer onder, invloed van de theorieën van Keynes; Russische en Chinese vooral onder invloed van Marx/Lenin. We hoeven maar om ons heen te krijgen om te zien dat beide systemen geleid hebben tot ernstige economische problemen in onze maatschappij.

In de nu gebruikte boeken staat klinkklare onzin. Skousen toont dat aan door te citeren uit de tien studieboeken die thans het meest op universiteiten worden gebruikt.

Het boek is niet bedoeld als een vervangend studieboek. Het moet gezien worden als aanvullende lectuur. Het is zo duidelijk geschreven dat het niet noodzakelijk is om een opleiding in de economie gehad te hebben om het te lezen. Ik vind het een prachtig vervolg op het boek van Henry Hazlitt; „ECONOMICS IN ONE LESSON” (een „must” voor een ieder die een goed inzicht in de huidige economie wil hebben).

De economie moet veel meer als een dynamisch, dan als een statisch proces worden gezien. In veel beschouwingen wordt ten onrechte de factor „tijd” over het hoofd gezien.

Men doet alsof het getal BNP, Bruto Nationaal Produkt, alle activiteiten weergeeft. Skousen toont echter aan dat de overheid daardoor opzettelijk 50% van de echte activiteiten negeert. De theorie achter BNP is vooral van Keynes.

In werkelijkheid worden goederen in stadia geproduceerd, Eerst wordt staal gemaakt en pas later gaat een ander iets met dat staal doen. Het beschouwen van de economie vanuit deze optie heeft gelukkig weet wat meer aandacht gekregen sinds Hayek de Nobelprijs voor economie ontving. De economische leer van Keynes is fundamenteel fout, en het is onbegrijpelijk dat zoveel economen er zo lang achteraan blijven hollen. Regeringen maken er maar al te graag gebruik van, en we zien de gevolgen.

De kunst van economie is om niet alleen te rekenen met wat men ziet, maar ook met wat men niet ziet. En niet alleen het effect op één groep, maar het effect op alle groepen. Dit is ook uitstekend beschreven in het hierboven genoemde boek van Hazlitt. Skousen analyseert onder andere de oorzaak van inflatoire recessies en voorspelt dat er nog meer dan die recessies zuilen volgen. Hij volgt daarin Murray Rothbard die daarover o.a. schreef in zijn boek: AMERICA’S GREAT DEPRESSION.

De meeste tekstboeken leren nu nog dat de oorzaak van de depressie niet de overheid is, maar het kapitalistisch systeem en dat de therapie niet de vrije markt is maar overheidsactie. De feiten laten echter zien dat juist het tegengestelde waar is. Bijna alle economen geloven dat de tweede wereldoorlog ons uit de recessie gehaald heeft. Dit is de bewering dat oorlog goed voor de economie zou zijn. Het blijkt niet moeilijk om aan te tonen, de cijfers wijzen dit uit, dat dit onzin is. Net als duidelijk is dat de overheid het meest van oorlogen heeft geprofiteerd.

Tragisch is dat door allerlei overheidsmaatregelen werkloosheid wordt veroorzaakt, terwijl het diezelfde overheid gelukt is een imago te scheppen dat zij alles doet om voor werkgelegenheid te zorgen. Zij „schept banen”. Waarom komt niet ieder- een die nadenkt tot de conclusie dat een overheid helemaal geen banen kan scheppen? Mogelijk met uitzondering van banen voor (onproductief) werk van die overheid-zelf.

Het boek behandelt op zeer begrijpelijke wijze bijna alle belangrijke onderdelen en problemen in onze economie: milieu, wegen, onderwijs,; privatisering, enz. enz.

Skousen dringt er steeds weer op aan om toch naar de feiten te zoeken en niet af te gaan op meningen. Hij toont daarbij keer op keer aan dat de vrije markt de beste oplossing is die tevens voor het grootste aantal mensen de grootste resultaten oplevert. Hij introduceert de „Oostenrijkse School” van economen: Menger, Von Mises, Hayek, Rothbard, Buchanan en anderen, en hij verwijst de lezer naar adressen waar hij meer goede informatie kan vinden.

Het is een zeer aan te bevelen boek, dat velen niet alleen met plezier zullen lezen, maar ook kunnen gebruiken om hun argumentatie voor vrijheid kracht bij te zetten.