Deze rubriek werd destijds opgezet met de idee aandacht te geven aan culturele aspecten in het libertarisme. De schrijver kan zich verwijten dat hij nogal eens afdwaalde en over andere onderwerpen schreef. Centraal stond evenwel steeds het thema: ‘We hoeven niet op het ideale politieke milieu te wachten om als libertariër van het leven te genieten’

Naast de gewaardeerde bijdragen van de kringen vind ik nog steeds dat er meer gelegenheden moeten komen waar ook genodigde niet-libertariërs kunnen genieten. Avonden en bijeenkomsten zonder theoretische bespiegelingen, gelegenheden waar de gezelligheid voorop staat. Dat het geheel toch een libertarisch tintje krijgt spreekt voor zich. Zo gauw libertariërs bijeen zijn is het niet te voorkomen dat er wordt gediscussieerd.

Het streven is naar ontspannen, ongestructureerde discussies waar voor introducees ruimte is om van gesprekspartner te wisselen als de ideeën voor hen te abstract worden of de sprekers te fanatiek.

De libertarische praktijkweekenden (zie agenda) elders in deze Vrijbrief) bieden een kader waarin dit mogelijk is. Libertariërs wordt gevraagd een actieve bijdrage te leveren ter verhoging van de gezelligheid. De organisatoren denken hierbij aan een sketch, een lied, een voordrachtje, desnoods het vertellen van een mop. Introducees wordt niet om een dergelijke bijdrage gevraagd. Ze zijn echter van harte uitgenodigd mee te doen als ze daar zin in hebben.

Het eerste weekend gaat op 9 juni van start. Wanneer u ook van mening bent dat Libertariërs niet op politieke hervormingen hoeven te wachten om meer van het leven te genieten, zij het in kleinere kring, dan bent u met uw gasten welkom. Een advies echter, meldt u snel aan want de accommodatie is beperkt.