Maandelijks archief: december 2004

Ter Verdediging van Scrooge

Door Michael Levin op 24 december 2004 om 5:00 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het is een kwalijke zaak, dat vrijwel niemand in de gaten heeft dat de vrek wel degelijk een beetje, of eigenlijk een heleboel, gelijk heeft. Lees verder »

Dochter van Agadir – Ouarda Saillo

Door Dirk Verhofstadt op 23 december 2004 om 6:26 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

De onderdrukking van de vrouw in grote delen van de moslimwereld blijft de gemoederen beroeren. Opvallend is dat de voorbije jaren steeds meer moslimvrouwen zelf de pen ter hand nemen. Lees verder »

Gevaarlijk veilig – Herman van Gunsteren

Door Dirk Verhofstadt op 20 december 2004 om 5:11 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Over de zin en de impact van maatregelen ter bestrijding van het terrorisme schreef voormalig hoogleraar politieke theorieën aan de Rijksuniversiteit van Leiden, Herman van Gunsteren, een waarschuwend boek onder de titel Gevaarlijk veilig. Terreurbestrijding in de democratie. Lees verder »

Het visioen van de islam

Door Trouw op 17 december 2004 om 9:39 am | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Talloze (maar zoals altijd: niet alle) moslims geloven dat de islam in de toekomst in de strijd met zijn vijanden de ene grote overwinning na de andere zal halen, totdat uiteindelijk ‘Gods woord het hoogste is’, zoals de islamitische formule luidt. Lees verder »

Van toerusting naar ontplooiing en weer terug? Herwaardering van een negentiende-eeuws onderwijsideaal

Door Hans van de Breevaart op 16 december 2004 om 5:51 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Ook al rekenen zij het niet tot de primaire taken van de overheid, volgens critici dient de overheid wel degelijk een rol te spelen bij het herstel van normen, waarden en onderwijskwaliteit in dit land. Ik ben daarentegen van mening dat de hervorming van het onderwijs zelfs niet tot haar secundaire taken kan worden gerekend. Lees verder »

Dhimmitude

Door Hans Jansen op 15 december 2004 om 5:19 am | 40 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Het respect voor de islam heeft in allerlei landen tot wonderlijke maatregelen geleid, die met een expliciet beroep op het respect voor de islam gerechtvaardigd worden. Lees verder »

Het land van Theo van Gogh – Sylvain Ephimenco

Door Dirk Verhofstadt op 13 december 2004 om 6:29 am | 1 reactie |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Sinds de moord op Theo van Gogh is de discussie over de multiculturele samenleving in Nederland nog toegenomen. In tegenstelling tot in Vlaanderen, waar het debat nog grotendeels wordt beheerst door de cultuurrelativistische elite, neemt de kritiek op de nefaste gevolgen van het multiculturele denken in Nederland halsoverkop toe. Lees verder »

Klimaatsceptici

Door Hans H.J. Labohm op 10 december 2004 om 5:29 am | 2 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Bijdrage van Hans Labohm aan de nota ‘Klimaatverandering klimaatbeleid. Inzicht in keuzes voor de Tweede Kamer’ (te downloaden op www.ce.nl ). Het stuk is niet opgenomen in de nota omdat de ‘strekking sterk afwijkt’ van de rest van de nota. Lees verder »

Wordt Nederland eindelijk ook legaal seculier?

Door August Hans Den Boef op 07 december 2004 om 6:23 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Sinds de Franse tijd – de mooie patriotten-Grondwet van 1798 – was godslastering in Nederland niet meer strafbaar. Na de restauratie die de Oranje stadhoudersfamilie zowaar promoveerde tot heuse monarchen, wilden de belangrijkste rechtsgeleerden en politici dat graag zo houden. Lees verder »

Nobelprijs tegen Keynes

Door Claus Vogt op 06 december 2004 om 5:54 am |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Destijds viel de keuze voor de Nobelprijs Economie op Hayek in een tijd van stagflatie. Toen werd de twijfel aan de modellen van Keynes ineens, voor een relatief korte tijd, salonfähig. Lees verder »

De ethiek van de vrije markt

Door Ken Schoolland op 02 december 2004 om 6:39 pm |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

Voorstanders van de vrije markt stellen dat iedereen vrij zou moeten zijn om hun eigen leven in te richten zoals het hen zelf goeddunkt, zolang ze anderen maar vrij laten om hetzelde te doen. Een scepticus kan hierop zeggen dat dit onmogelijk is, een utopie die slechts kan werken als iedereen zich goed gedraagt. Lees verder »